Savia
creació d’un nou canal de televisió, per a adolescents, sobre naturalesa, i tota la gràfica que aquest requeria: logotip, manual de la marca, papereria, publicitat, senyalètica interna, vehicles, etc.

logotip creat per al canal de TV.
al ser un canal d’ensenyament, s’ha fet el joc de transformar la V en una barreja de V i B, i així tenir una paraula que pot significar dues coses: SAVIA, com a element natural, i SABIA, referent a la sabiesa i al fet d’aprendre.

/ (1 of 1)