OCÉ Arizona
campanya gràfica per a l’empresa OCÉ, en la que haviem de realitzar 3 cartells de 70x100 cms. i en els que es mostrés la gran qualitat i el gran format de les impresions de tres dels models d’impresores de la companyia.
el requisit era que el mon Harley-Davidson sortís reflexat a la campanya.

/ (1 of 1)