FeedIndexPLEASE CLICK HEREMy name is Miriam Jané Camacho,

I was born in Barcelona in 1972. After a period of three years in Nicaragua where I took high school, in 2001 I graduated as an architect in 2001 from the ETSAB. (School of Architecture of Barcelona). I've been living in London since July 2012.From 1994 to date I have worked for various urban planning, architecture, interior design and corporate image companies. I have also carried out other activities relating to architecture, such as home owner customer service at the College of Architects of Catalonia. My biggest passion, however, has always been the Computer Generated Imagery in 2D and 3D, visual effects and compositing in info-architecture and industrial design.SISPLAU, FEU CLIC AQUÍ

Vaig néixer a Barcelona el 1972. Després de passar un període de 3 anys a Nicaragua on vaig treure’m el batxillerat, el 2001 vaig obtenir el títol d'arquitecta a la ETSAB. (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona). Visc a Londres des de juliol de 2012.

Des de 1994 fins a l'actualitat, he treballat en diferents despatxos d'urbanisme, arquitectura, interiorisme i imatge corporativa. També he fet, simultàniament, altres activitats relacionades amb l’arquitectura, com la atenció al ciutadà al Col.lègi d’Arquitectes de Catalunya. Tot i que ha estat la infografia (renders), 3D, efectes visuals, infoarquitectura i postproducció, la tasca que he realitzat amb més passió.
POR FAVOR, CLICAR AQUÍ

Me llamo Miriam Jané Camacho,

Nací en Barcelona el 1972. Después de pasar un periodo de 3 años en Nicaragua donde me saqué el bachillerato, el 2001 obtuve el título de arquitecta en la ETSAB. (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona). Vivo en Londres desde julio de 2012.


Desde 1994 hasta la actualidad, he trabajado en diferentes despachos de arquitectura, interiorismo e imagen corporativa. También he realizado simultàneamente, otras actividades relacionadas con la arquitectura, como la atención al usuario en el Colegio de Arquitectos de Catalunya. No obstante ha sido la infografía (renders), 3D, efectos visuales, infoarquitectura y postproducción, la tarea que he realizado con más pasión.

If you have any queries about infographics or are looking for professional collaboration in this field, please get in touch.

You can email me at:

camachojanemiriam@gmail.com

Miriam Jané Camacho

Barcelona, Spain
Si desitges fer qualsevol consulta relacionada amb la infografia, o busques col.laboració professional en aquest àmbit, et respondré de seguida. Escriu-me a:


camachojanemiriam@gmail.com

Miriam Jané Camacho

Barcelona

Si deseas hacer cualquier consulta relacionada con la infografia o buscas colaboración profesional, te responderé enseguida.

Escríbeme a:


camachojanemiriam@gmail.com

Miriam Jané Camacho

Barcelona, España


Architecture at ETSAB (School of Architecture of Barcelona).

Graphic design at ESPAI (Vocational School of Computer Applications): Photoshop, Indesign, Illustrator and 3D Studio max...

Master in 3D Animation and Visual Effects with Lightwave3D, Fusion and Z-Brush at the FX Animation School.

Compositing for Production at ESCAPE Studios, London

Photography course at GrisArt school.

Autocad Course at La Salle school.

SOFTWARE:
Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Mac OS, iWorks, Windows 2000 Professional, Windows 7, Microsoft Visio, Autocad 2009 (architecture), 3d Studio max 2009 (V-ray), Photoshop, Freehand, Illustrator, Indesign, Lightwave, Fusion, Z-Brush, Adobe After Effects, Adobe Premier, Nuke.

Arquitecta per l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona).

Dissenyadora gràfica per l’escola ESPAI (Escola Professional d’Aplicacions Informàtiques) amb Photoshop, Indesign, Ilustrator i 3D Studio max.

Màster en animació 3D i efectes visuals amb Lightwave 3D, Fusion i Z-Brush a l'escola FX Animation 3D School.

Curs de postproducció a ESCAPE Studios, Londres

Curs de fotografia a l’escola GrisArt.

Curs d’Autocad a l’escola La Salle.

Arquitecta por la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona).

Diseñadora gráfica por la escuela ESPAI (Escuela Profesional de Aplicaciones Informáticas) con Photoshop, Indesign, Illustrator y 3D Studio max.

Máster en animación 3D y efectos visuales con Lightwave 3D, Fusion y Z-Brush en FX Animation 3D School.

Curso de postproducción en ESCAPE Studios, Londres

Curso de fotografía a la escuela GrisArt.

Curso de Autocad en la escuela La Salle.
I'm currently working at Mirriad as en Embed Artist, embedding Brands, Logos and product placement using Photoshop and Mirriad’s patented computer vision technology. Working across all three screens.
(http://www.mirriad.com/)

Brief collaborations in London companies as a Junior Compositor. 2D to 3D stereo conversion at Prime Focus.

Computer graphics. 3D architectural visualizations for Pixeldreams (http://www.pixeldreams.info/) and as a freelance.

Collaborator with various architectural firms and urban planning offices (JBE, Associated Architects, S.L., Nova Gestió S.L., Ferràn Casanova, Ernest Minguillón and Jordi Àlvarez, Juan Pablo Saucedo).

3D Autocad Professor of Architecture at EDRA (School of Art and Design) and different companies through CIEF (Integral Consulting Training).

Customer Service at COAC (College of Architects of Catalonia)

Actualment treballo a Mirriad com a artista digital, introduint marques, logos i productes a les tres pantalles utilitzant Photoshop i Tecnologia visual informàtica desenvolupada per la mateixa empresa.
(http://www.mirriad.com/)

Col.laboracions breus a empreses de Londres com a compositora junior. Conversió de 2D a stereo 3D a Prime Focus.

Infografista. Visualitzacions arquitectòniques 3D en Pixeldreams (http://www.pixeldreams.info/) y cómo Autònoma.

Col·laboradora en diferents despatxos d’arquitectura i urbanisme (JBE, arquitectes Associats, S.L., Nova Gestió S.L., Ferran Casanova, Ernest Minguillón i Jordi Àlvarez, Juan Pablo Saucedo).

Professora d’Autocad 3D architecture a l’escola EDRA (Escola d’Art i Disseny) i a diferents empreses a través de CIEF (Consulting Integral en Formació).

Servei d’Atenció al Ciutadà al CoAC (Col.legi d’Arquitectes de Catalunya)
Actualmente trabajo en Mirriad como a artista digital, introduciendo marcas, logos y productos en les tres pantalles utilizando Photoshop y tecnología visual informática desarrollada por la propia empresa.
(http://www.mirriad.com/)

Col.laboraciones puntuales en empresas de Londres como a compositora junior. Conversión de 2D a stereo 3D en Prime Focus.

Infografista. Visualizaciones arquitectónicas 3D a Pixeldreams (http://www.pixeldreams.info/) i com Autónoma.

Colaboradora en diferentes despachos de arquitectura y urbanismo (JBE, arquitectos Asociados, S.L., Nueva Gestión S.L., Ferran Casanova, Ernest Minguillón y Jordi Àlvarez, Juan Pablo Saucedo).

Profesora de Autocad 3D Architecture en la escuela EDRA (Escuela de Arte y Diseño) y a diferentes empresas a través de CIEF (Consulting Integral en Formación).

Servicio de atención al usuario al CoAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña)
More professional work available to show by request with Password


Fullscreen
/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)


/ (1 of 1)
 
  Getting more posts...