#


Prendre la bibliografia
com a referència?

O prendre-la com a pretext?
(...)

Què va primer, majúscula,
o fluorescent?

-
LECTURAS, Las y DUDAS, Las.
(VV.AA. 2015)

-
Fotografia digital 2015
#


En desfer curosament les fines capes, la pell d'estiu.
-
Fotografia digital 2015
#


38 de cian, 6 de groc. O repensant l'horitzó de Salvador Espriu, que no estimava res més, excepte l'ombra viatgera d'un núvol.
-
Mapa de bits, 2015
#


DE NEDERLANDSE SPOKEN
(La mudança)
-
Fotografia digital 2014