Cada solstici d'estiu que passa.
Cada solstici d'estiu, la torne a mirar,
i no arribe a entendre mai
què hi passa,
però a cada solstici d'estiu, quan passa,
més la mire i més m'agrada.