En desfer curosament les fines capes, la pell d'estiu
Fotografia digital 2015