_


_Tipologies de la cabuda, 2015
Autoedició de set fotogravats sobre paper Hahnemühle 150gr i
set linogravats sobre paper Scholler mat 250gr, 8,5cm x 13.5cm