Pràctiques per a la pertinença #3, 2014
Fotografia digital