Open OfficeSamarbeid med Mats Omland, Thomas Kjellberg og Steinar Borø.

På Kunsthøgskolen i Oslo sine bransjedager ble studentene oppfordret til å lage utstilling i søylegalleriet. Vi ønsker å vise prosess og designtenkning i arbeidene våre. Løsning ble et to dagers designfirma etablert i utstillingslokalet med målet om å utfordre og inkludere gjestene i prosessen med å skape en publikasjon om mingling.

Konseptet var å skape en dialog om prosess og designtenking. Idéen var etablere et designfirma i Søylegralleriet for å lage en publikasjon om mingling under bransjedagene. For å inkludere og skape dialog med besøkende jobbet vi konstant med å være åpen i prosessen. Vi brukte whiteboard for statusmøter og idé utvikling. Utkast og skisser ble hengt opp fort løpene på veggen for diskusjon. I tillegg ble bilder av prosessen hengt opp til orientering for nye besøkende.