KraftverketSamarbeid med Mats Omland.
Typografi som identitet for et påtenkt kulturhus: Kraftverket.
Typografien er inspirert av gamle gotiske skrifter og bygd opp av geometriske former.