Experiments amb ceràmica tornejada.

Col·lecció de 3 peces amb bany de color blanc i vernís per l'alimentació.

workshop apparatu.
2011