2na fira juvenil d'entitats al carrer

Folletó per a la segona edició de la "Fira juvenil d'entitats al carrer" del CLJL
Any 2011

Per a més informació sobre el CLJL i les activitats que promou i organitza visiteu el web CLJL