Dyslectic Fantastic legt aan mensen met dyslexie uit hoe het dyslectische brein informatie verwerkt, aan de hand van grafisch bedrukte kaarten. De dyslecticus krijgt hierdoor inzicht in zijn eigen brein. Hij gaat begrijpen waarom bepaalde dingen hem goed af gaan en waarom andere taken minder goed gaan.

Het project kan gebruikt worden door orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers. De kaartenset geeft hierbij ondersteuning bij de uitleg over dyslexie. Op scholen kan Dyslectic Fantastic ingezet worden om zowel de docent als de leerling inzicht te geven in het dyslectische brein.

Hoe werkt het?
De kaartenset bestaat uit 2 grote kaarten en 60 kleine kaarten. Aan de hand van de grote algemene informatie kaarten wordt uitleg gegeven over de functie van het dyslectische brein, over het taalsysteem en waarom dyslectici hier problemen mee kunnen hebben.

Met alleen algemene informatie is het moeilijk jezelf te identificeren. De 60 losse kenmerk kaarten geven de mogelijkheid om het algemene verhaal persoonlijk te maken. Door een aantal kaarten uit te kiezen en te bespreken, wordt laten zien hoe het dyslectische brein in de praktijk functioneert. Omdat alleen de kaarten besproken worden die van toepassing zijn op de dyslecticus zelf, wordt er een persoonlijk profiel geschetst.

De combinatie van de duidelijke, algemene uitleg en de persoonlijke toepassing van de losse kenmerken zorgt ervoor dat de dyslecticus inzicht krijgt in zijn eigen brein, hoe het informatie verwerkt en welk effect dat heeft op bepaalde handelingen. Hij leert het op deze manier begrijpen en accepteren.

Ontwerp
De kaarten zijn zo ontworpen dat de ervaring van het overdragen van de informatie zo groot mogelijk wordt. De informatie wordt op verschillende manieren aangeboden. De tekst wordt uitgesproken. De tekst kan gelezen worden. Het icoon stimuleert om na te denken over de tekst. Daarbij zijn de kaarten ook diep gedrukt, er zit een reliëf in. Dit zorgt ervoor dat het vasthouden van de kaarten een bewuste handeling wordt. Al deze stimuli zorgen ervoor dat de informatie makkelijker eigen gemaakt kan worden en niet vergeten wordt.

Belang van psycho-educatie
In Nederland zijn we ongeveer 15 jaar bezig met het benoemen van dyslectici. Door middel van een dyslexie-test wordt de diagnose vastgesteld. Tijdens de uitslag wordt een dyslexie verklaring overhandigd, waarin de testuitslagen staan. Je zou kunnen zeggen dat dit formulier vooral een bewijs is dat er sprake is van dyslexie, die nodig is voor de overheid en scholen om extra hulpmiddelen toe te kennen.

Kinderen worden bestempeld met dyslexie, maar eigenlijk weet het kind, de ouder en de docenten alleen dat het „iets met taal” is. Waarom er iets is, kan eigenlijk niemand uitleggen. Hierdoor wordt dyslexie vaak gezien als een handicap of stoornis. Een kind of jong volwassene kan zichzelf niet begrijpen en accepteren. Hierdoor ontstaat een verward zelfbeeld, onzekerheid en faalangst. Dit is niet alleen op de basisschool, maar deze problemen kunnen aanhouden tot op latere leeftijd. Het geven van informatie en inzicht geven in de situatie kan psychische problemen voorkomen.

View all