About BRDG
BRDG is an experiment with our everyday routine.

A bridge has always been a means of connection between two things, a passage from one side to the other. As you enter you always look towards the exit, but what happens if you stay for a bit and look around…
Every month a different artist will be chosen to intervene in the space of the bridge and its surroundings, bearing in mind its specific location and also facing the challenge of exhibiting their work in a public space.

Statement

The bridge is an arena for research, exploration and articulation of the various aspects of public space. Artists have the opportunity to make public art with the aim of encouraging the public to re-think, re-live and re-imagine the role of the bridge. With this, we attach importance to the experience of the spectator, who is simultaneously a participant who feels the need to discover new and inspired ways to re-use, re-establish and re-invent his relationship with the city.


/ / / / NL / / / /

BRDG is een experiment tegen de alledaagse routine.

Een brug is altijd een middel om twee dingen te verbinden. Een doorgang van de ene zijde naar de andere. Als je aan komt kijk je meestal naar de uitgang, maar wat gebeurt er als je even blijft staan en rond kijkt...
Elke maand wordt een andere kunstenaar gekozen om een interventie onder de brug en haar omgeving te doen. Rekening houdend met de bijzondere ligging van de brug, zullen ze de uitdaging aangaan hun werk te tonen in de openbare ruimte.

Statement

De brug is een arena voor onderzoek, exploratie en articulatie van de diverse aspecten van de openbare ruimte. Kunstenaars krijgen de kans om openbare kunst te maken met als doel het publiek aan te zetten tot het herdenken, herbeleven en opnieuw verbeelden van de functie van de voetgangerstunnel. Hiermee hechten we belang aan de beleving van de toeschouwer, die tegelijkertijd een deelnemer is en de noodzaak voelt om nieuwe en geïnspireerde manieren te ontdekken om zijn relatie met de stad te hergebruiken, te herstellen en her-'uit te vinden'.

With thanks to:
Infrabel, Stad Antwerpen & Bijzonder Interventieteam Stadsreiniging