Veliko hvala autorskom timu videa:
Milici Tomović, Daliboru Tonkoviću, Jakovu Munižabi i Jeleni Maksimović.